Namn Svenska Hälsoteamet
Telefon 0707-703141
Epost
Webb www.svenskahalsoteamet.se
Öppet
Adress Svenska Hälsoteamet

C/O Må Bra Källan

Kungsgatan 42
903 25 Umeå
Sweden